کابل RG59 ترکیبی cca

قیمت : 1600

افزودن
افزودن
افزودن
کابل دوربین مداربسته
هادی 0.70
تعداد رشته شیلد 96 رشته بافت تراکم بالا